Digitainment

Partners:

Microsoft logo

IFIP logo
content header image

Omschrijving

Het onderwerp van het symposium, is zoals de naam 'Digitainment' al doet vermoeden, Informatietechnologie voor entertainment in de toekomst.
Sprekers krijgen de mogelijkheid om over onderwerpen als computer games, films, digital storytelling, entertainment robots en video on demand te spreken tijdens het symposium.
De vraag, waarop we middels dit symposium een antwoord hopen te verkrijgen, luidt: “Hoe zal entertainment onder invloed van de informatietechnologie er in de toekomst uitzien?

Voor de volledigheid zal een benadering plaatsvinden vanuit drie verschillende invalshoeken, welke aan het eind van het symposium samen zullen komen om tot een volledig antwoord te komen, namelijk:

•    Bedrijfskundig,
•    Maatschappelijk,
•    Technologisch.

Elk van de invalshoeken zal belicht worden door zowel (internationale) sprekers uit het bedrijfsleven als de academische wereld, die een laagdrempelige inleiding zullen geven over hun activiteiten en visie op gebied van entertainment en informatietechnologie.